Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

ŠTIFFEL Jozef (78 rokov) Komárno – ĎURAKOVOVÁ Anna (76 rokov) Hadovce – JANEBA Ladislav (87 rokov) Komárno – CSEHOVÁ Matilda (82 rokov) Holiare – Ing. MATUS Peter (43 rokov) Komárno – TÓTH Tibor (70 rokov) Vrbová nad Váhom – CSANAKI Michal (82 rokov) Zlatná na Ostrove – MELIŠOVÁ Erika (63 rokov) Komárno – EHRENBERGER Dezső (82 rokov) Komárno – MONCMANOVÁ Irena (97 rokov) Komárno – PAVLÍK István (82 rokov) Iža – Július BERECZ (54 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Panni Juhász (Kocs, Maďarsko) a Norbert Bódis (Komárno)