Svadobné oznámenia • Házasságot kötöttünkSľúbili si vernosť

Varghová Silvia (Zemianska Olča) a Horváth Štefan (Komárno)