Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

RABACZOVÁ Irena (73 rokov) Nová Osada – PŠENÁK Štefan (84 rokov) Kava – SABO Štefan (66 rokov) Komárno – VÖRÖS Žigmund (76 rokov) Zlatná na Ostrove – BELOHOREC Irma (89 rokov) Kava


Sľúbili si vernosť:

Monika Čákyová (Okoličná na ostove) a Peter Czékus (Modrany)