Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Helena ZELŇANSKÁ (92 rokov) Komárno – SZABÓ Jenő László (71 rokov) Komárno – Ladislav VICZENCZ (64 rokov) Komárno – BÍRÓ Vojtech (88 rokov) Komárno – KIRÁLY Jozef (69 rokov) Komárno – VELČICKÝ Vojtech (70 rokov) Komárno – Mária DLUHOŠOVÁ (90 rokov) Komárno – özv. Virágh Lajosné szül. Bella Ilona (90 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Simona Vašáková (Nová Stráž) a František Kocsis (Nová Stráž) *** Friderika Rásky (Komárno) a Zoltán Németh (Komárno)