Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Július KÁDEK (64 rokov) Komárno – Tibor ANDA (57 rokov) Komárno – Mária SOÓKYOVÁ (60 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Dóra Ölvecky (Komárno) a Dávid Matús (Lehnice) *** Evelin Varga (Dunajská Streda) a Roland Szakács (Kráľovský Chlmec) *** Silvia Leszková (Komárno) a Gábor Škotnár (Kameničná) *** Nicolas Ollé (Ipeľský Sokolec) a Sára Bernadett Tóth (Komárno)