Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Edita FEKETEOVÁ (86 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Renáta Horváthová (Komárno) a Igor Belovics (Komárno) *** Jana Hamranová (Komárno) a Peter Zsittnyan (Komárno)