Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Ján HRABOVSKÝ (61 rokov) Komárno – Ladislav PANYI (76 rokov) Iža – MORAVCSÍK Péter (51 rokov) Iža – MIHAJLOVICS Katalin (88 rokov) Komárno –


Sľúbili si vernosť:

Patrícia Pavlikovičová (Komárno) a Tamás Takács (Komárno) *** Mgr. Angelika Huszáriková (Komárno) a Peter Kraslan (Komárno) *** Noémi Józsová (Komárno) a Richard Csikós (Komárno) *** Judita Baloghová (Komárno) a András Vajkay (Komárno) *** MUDr. Sofia Horváthová (Iža) a Ing. Michael Szabó (Komárno)