Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Zoltán HODÚR (75 rokov) Komárno – KOCSIS Karol (65 rokov) Veľký Lél – MLATEC Ferdinand (84 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť: