Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Ing. BÓTIK Michal (85 rokov) Komárno – HOVORKA Peter (69 rokov) Komárno – PATAKI Gabriel (60 rokov) Nová Stráž – id HORVÁTH Gyula (66 rokov) Nová Stráž – SZOLIK Hermina (78 rokov) Čalovec – KÁDEKOVÁ rod. Horváthová Mária (58 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Dušan Kracina (Kolárovo) a Helena Tánczosová (Komárno)